Tarih

2019-01-08

Gündem

1.      Genel Öz Değerlendirme Toplantısı planlamasının görüşülmesi,

2.      Kalite Çalıştayı’ nın planlanmasının görüşülmesi,

3.      Risk İştahı’ nın görüşülmesi,

Kararlar

·         Genel Öz Değerlendirme Toplantısı planlamasının görüşülmesi,

      Üniversitemizde Genel Öz Değerlendirme toplantısının 20 Şubat 2019 tarihinde yapılmasına, akademik birimlerin veri girişlerini 28 Ocak 2019 - 08 Şubat 2019 tarihleri arasında yapmasına, veri giriş sisteminin test işlemlerinin ve gerekli düzenlemelerin Doç. Dr. Mehmet Güray ÜNSAL, Dr. Öğr. Üyesi Veli ÇAPALI, Dr. Öğr. Üyesi Erhan AYDIN ve Şef Faruk BABAKARDEŞ tarafından yapılmasına karar verilmiştir. 

·         Kalite Çalıştayı’ nın planlanmasının görüşülmesi, 

      Kalite Çalıştayı takviminin netleşmesinden sonra çalıştay programının oluşturulması için tek gündemli toplantı yapılmasına karar verilmiştir. 

·         Risk İştahı’ nın görüşülmesi,

      Risk İştahının konularının Doç. Dr. Mehmet Güray ÜNSAL, Dr. Öğr. Üyesi Erhan AYDIN, Dr. Öğr. Üyesi Mustafa KARABACAK, Dr. Öğr. Üyesi Veli ÇAPALI ve Mali Hizmetler Uzmanı Tuğba BOZ tarafından detaylı bir şekilde görüşülmesine, Risk İştah tablosunun oluşturulması ve Risk Strateji Belgesinin Mevzuat Komisyonuna gönderilmesine karar verilmiştir.

     Gündem dışı görüşmelerde ise;

      ·    Kalite El Kitabı çalışmalarının Genel Sekreter Yardımcısı Kenan GÖKÇE, Dr. Öğr. Üyesi Mustafa KARABACAK ve Arş. Gör. Dr. Betül HAYRULLAHOĞLU tarafından yürütülmesine ve bu çalışmaların olgunlaştırılmasına, 

      ·    Üniversitemiz öğrencilerine yönelik anket çalışması yapılmasına ve çalışmaların Doç. Dr. Mehmet Güray ÜNSAL, Dr. Öğr. Üyesi Veli ÇAPALI, Dr. Öğr. Üyesi Erhan AYDIN ve Şef Faruk BABAKARDEŞ tarafından yürütülmesine, 

      ·     Kalite Koordinatörlüğü bünyesinde 2 (iki) tane uzman personel görevlendirilmesi teklifinin Rektörlük Makamına iletilmesine, 

      ·     Bütünleşik Kalite Çalışmaları Organizasyon Şemasının kalite web sayfasında yayınlanmasına, 

      ·  Üniversitemiz Kalite Politikasının kalite web sayfasında yayınlanmasına,

      karar verilmiştir.


Tel: 0 276 221 21 21
Fax: 0 276 221 22 19

www.usak.edu.tr
kalite@usak.edu.tr

Ankara İzmir Karayolu 8. Km.
1 Eylül Kampüsü 64200 UŞAK