Tarih

2018-12-13

Gündem

1.      Bütünleşik kalite çalışmaları organizasyon şemasının görüşülmesi, 

2.      Üniversitemiz kalite politikalarının belirlenmesi ile ilgili çalışmaların görüşülmesi, 

3.      Risk Strateji Belgesinin görüşülmesi, 

4.      Genel Öz Değerlendirme Toplantısı hazırlıklarının görüşülmesi, 

5.     Yükseköğretim Kurumlarında İç Kalite Güvence Sistemi ve Eğitim-Öğretimde Kalite Güvencesi kapsamında Bologna içeriklerinin yeniden değerlendirilerek ders müfredatlarının günümüz ihtiyaçları doğrultusunda güncellenmesinin görüşülmesi, 

6.      Kalite ile ilgili öğrenci topluluğu oluşturulması ile ilgili çalışmaların görüşülmesi,  

7.      KalDer ile yapılacak olan çalışmanın (Öz Değerlendirme / Dış Değerlendirme) kararlaştırılması,

Kararlar

Dr. Öğr. Üyesi Erhan AYDIN tarafından hazırlanan bütünleşik kalite çalışmaları organizasyon şeması toplantıda revize edilerek son halinin kalite çalışmalarından sorumlu Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Metin GÜMÜŞ’ e sunulmasına karar verildi.

 

Dr. Öğr. Üyesi Erhan AYDIN, Dr. Öğr. Üyesi Mustafa KARABACAK tarafından hazırlanan kalite politikaları ile ilgili çalışmalar görüşüldü. Bu çalışmaların kalite çalışmalarından sorumlu Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Metin GÜMÜŞ’ e sunulmasına karar verildi.

 

Mali Hizmetler Uzmanı Tuğba BOZ tarafından hazırlanan Risk Strateji Belgesinin son halinin kalite çalışmalarından sorumlu Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Metin GÜMÜŞ’ e sunulmasına ve sonrasında komisyona gönderilmesine karar verildi.

 

Bilgi İşlem Daire Başkanı Veli ÇAPALI tarafından sistemin veri girişine yeni şekli ile hazır olduğu ve Öz Değerlendirme toplantısından belirli bir süre önce sistemin veri girişine açılacağı, şu aşamada hazırlıkların sorunsuz olduğu bildirildi.

 

     Üniversitemiz Bologna ders içerikleri ile ilgili mevcut durumun Şef Faruk BABAKARDEŞ tarafından ortaya konulmasına, Bologna Koordinatörü Prof. Dr. Lütfullah TÜRKMEN yapacağı çalışmalar sonucunda Eğitim Komisyonu oluşturulup derslerin güncellenmesine, akademik birimleri bu kapsamda ziyaret edilmesine karar verildi. 

  

Kalite faaliyetleri kapsamında topluluk oluşturulması için gönüllü olan öğrencilerimize öğrenci topluluğu başlangıç toplantısı yapılmasına, yapılacak olan bu toplantının 18 Aralık 2018 Salı günü saat 14:00’da Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi T1 Salonda düzenlenmesine karar verildi.

 

Türkiye Kalite Derneği (KalDer)’in Uşak Üniversitesi’ne sunmuş olduğu yol haritası oluşturma teklifi incelenmiştir.

Öncelikle yönetim kademesinde kalite bilincini oluşturmak ve mevcut yol haritası hakkında bilgilendirmek için ‘Mükemmelliğe Giden Yolda Liderlik’ eğitiminin alınması, ardından Kalite Komisyonundaki üyeler için, ‘Öz Değerlendirme Moderatörlüğü, İyileştirme Çalışmaları Yol Haritası Oluşturma, EFQM Rehberlik Hizmeti’ alınması kararlaştırılmıştır. 

Yetkinlik Değerlendirmesi (Dış Değerlendirme) açısından olgunluğa gelmemiz halinde de Dış Değerlendirme alınmasının üst yönetime önerilmesi planlanmıştır.


Tel: 0 276 221 21 21
Fax: 0 276 221 22 19

www.usak.edu.tr
kalite@usak.edu.tr

Ankara İzmir Karayolu 8. Km.
1 Eylül Kampüsü 64200 UŞAK