Tarih

2018-11-29

Gündem

  1. Bütünleşik kalite çalışmaları organizasyon şemasının oluşturulmasının görüşülmesi, 
  2. Kalite ile ilgili öğrenci topluluğu oluşturulması ile ilgili çalışmaların görüşülmesi, 
  3. Üniversitemiz kalite politikalarının belirlenmesi ile ilgili çalışmaların görüşülmesi, 
  4. Risk Strateji Belgesinin hazırlanmasının görüşülmesi, 
  5. “Yükseköğretim Kurumlarında İç Kalite Güvence Sistemi ve Eğitim-Öğretimde Kalite Güvencesi” konularını kapsayan YÖK toplantısının değerlendirilmesi,

Kararlar

·         Bütünleşik kalite çalışmaları organizasyon şemasının oluşturulmasının görüşülmesi,

 

   Dr. Öğr. Üyesi Erhan AYDIN tarafından hazırlanan bütünleşik kalite yönetimi şeması toplantıda üyelerimize sunuldu. Üyelerimiz tarafından bir sonraki toplantıya kadar incelenmesi istendi. Bir sonraki toplantıda tekrar ele alınmasına karar verildi.

 

·         Kalite ile ilgili öğrenci topluluğu oluşturulması ile ilgili çalışmaların görüşülmesi,

 

   Kalite ile ilgili öğrenci topluluğu oluşturulması kapsamında; Eğitim programına kalite yönetimiyle ilgili seçmeli ders eklenmesinin teklif edilmesi ve kısa dönemde konuya uygun mevcut derslerin içeriğine eklenmesinin sunulması, akademik ve sosyal uyum ders içeriğinin kalite çalışmalarını destekleyecek şekilde güncellenmesi, kalite yönetimine yönelik öğrencilerin ilgisini çekmek amacıyla Bilgi İşlem ve Uzaktan Eğitim destekli içerik ayarlamasının Üniversite Yönetimine sunulmasına, öğrenci topluluğunun oluşturulması ile ilgili bir sonraki toplantıda tekrar gündem oluşturulmasına karar verildi.

 

·         Üniversitemiz kalite politikalarının belirlenmesi ile ilgili çalışmaların görüşülmesi,

 

   Üniversitenin Kalite Politikalarının belirlenmesine yönelik taslak hazırlandı, değerlendirilmek üzere komisyon üyelerine sunuldu, bir sonraki toplantıda tekrar değerlendirilmesine karar verildi.

 

·         Risk Strateji Belgesinin hazırlanmasının görüşülmesi,

 

   Risk strateji belgesi ek incelemeye ihtiyaç duyuldu. İlgili kişiler konuyla ilgili veri toplayarak bir sonraki toplantıda tekrar görüşülmesine karar verildi.

 

·         “Yükseköğretim Kurumlarında İç Kalite Güvence Sistemi ve Eğitim-Öğretimde Kalite Güvencesi” konularını kapsayan YÖK toplantısının değerlendirilmesi,

 

   Genel Sekreter Yardımcısı Kenan GÖKÇE, Dr. Öğr. Üyesi Erhan AYDIN toplantı hakkında bilgi verdi. Bir sonraki yılda hazırlanacak olan KİDR’ ların başlıklarında azaltma olacağı ifade edildi. Hacettepe Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesinin yapmış olduğu sunumlarla ilgili bilgi verildi.

 İlave gündem maddesi olarak;

·         ISO 9001 Kalite Dokümantasyonunun içeriği Dr. Öğr. Üyesi Veli ÇAPALI tarafından komisyon üyelerine aktarıldı.

 

·         Öncelikle yapılacak iş Uşak Üniversitesi kalite el kitabı hazırlanmalı.

 

·         Bağlam analizinin oluşturulması.

 

·         Politikaların belirlenmesi. Her birim kendi işleyiş politikalarını belirlemeli. Her bir politika senatodan onaylanmalı.

 

·         Yönerge hazırlanmalı.

 

·         Prosedür hazırlanmalı.

 

·         Görev tanımları belirlenmeli. 

 


Tel: 0 276 221 21 21
Fax: 0 276 221 22 19

www.usak.edu.tr
kalite@usak.edu.tr

Ankara İzmir Karayolu 8. Km.
1 Eylül Kampüsü 64200 UŞAK