Tarih

2018-11-08

Gündem

1.      Bütünleşik kalite çalışmaları organizasyon şemasının oluşturulmasının görüşülmesi, 

2.      Kalite ile ilgili öğrenci topluluğu oluşturulması ile ilgili çalışmaların görüşülmesi, 

3.      Üniversitemiz kalite politikalarının belirlenmesi ile ilgili çalışmaların görüşülmesi, 

4.      Paydaş anketlerinin sistematiğinin hazırlanmasının görüşülmesi, 

5.      KalDer anket sonuçlarının değerlendirilmesi, 

6.      Stratejik Plan ziyaretlerinin değerlendirilmesi, 

7.      Risk Strateji Belgesinin hazırlanmasının görüşülmesi,  

8.      Kalite çalışmaları uygulama takviminin revizyonunun görüşülmesi,

Kararlar

·         Bütünleşik kalite çalışmaları organizasyon şemasının oluşturulması,

Bütünleşik Kalite Hareketi Süreç Tasarımı kapsamında Dr. Öğr. Üyesi Erhan AYDIN tarafından çalışması yapılan organizasyon şeması hazırlanması hususu görüşüldü. Bununla ilgili çalışmanın Süreç Tasarım Metni kapsamında yapılması hususunda görüş birliğine varıldı. Çalışmanın bir sonraki toplantıya kadar tamamlanması kararlaştırıldı.

 

·         Kalite ile ilgili öğrenci topluluğu oluşturulması ile ilgili çalışmalar,

Dr. Öğr. Üyesi Erhan AYDIN tarafından ön çalışması yapılan öğrenci topluluğu oluşturulması için gönüllü olan öğrencilerin bir araya getirilmesine karar verildi.

 

·         Üniversitemiz kalite politikalarının belirlenmesi ile ilgili çalışmalar,

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa KARABACAK tarafından kalite politikalarının belirlenmesi ile ilgili çalışmalar değerlendirildi.

 

·         Paydaş anketlerinin sistematiğinin hazırlanması,

Belirli periyotlarda stratejik plan için uygulanmış anketlerin hem Stratejik Plan hem Kalite Koordinatörlüğü için tekrarlanmasının faydalı olacağı görüşüne varıldı.

 

·         KalDer anket sonuçlarının değerlendirilmesi,

KalDer anket sonuçlarının değerlendirilmesinde; anket sorularındaki ifadelerin kurumun özelliklerine ve yapısına uygun olarak hazırlanmadığı, kişisel bilgilerin isteniyor olması anketin nesnelliğini etkilediği, çıkan sonuçların iç tutarlılığının bulunmadığı, genel anlamda anket sonucu Üniversitenin genel durumunu ve genel görünüşünü yansıtmadığı sonucuna varılmıştır.

 

·         Stratejik Plan ziyaretlerinin değerlendirilmesi,

Yapılan stratejik plan ziyaretleri hakkında bilgiler verildi ve ziyaret planı paylaşıldı. Stratejik plan ziyaretlerinin yararlı hatta tekrar edilebilir olduğu hususunda görüş birliğine varılmıştır.

 

·         Risk Strateji Belgesinin hazırlanması,

Mali Hizmetler Uzmanı Tuğba BOZ tarafından hazırlanan Risk Strateji Belgesi yapılan sunum ile incelenmiş, görüş ve öneriler ışığında yönerge revize edilecektir. 

 

·         Kalite çalışmaları uygulama takviminin revizyonu,

Kalite çalışmaları uygulama takvimi ile ilgili veriler görüşüldü ve kalite web sayfasında tekrar yayınlanmasına karar verildi.


Tel: 0 276 221 21 21
Fax: 0 276 221 22 19

www.usak.edu.tr
kalite@usak.edu.tr

Ankara İzmir Karayolu 8. Km.
1 Eylül Kampüsü 64200 UŞAK