Tarih

2018-10-23

Gündem

  1. KalDer ziyaretinin değerlendirilmesi,
  2.  ISO 9001, ISO 27001 ve ISO 14001 kalite eğitimlerinin değerlendirilmesi ve yapılacak çalışmaların planlanması,
  3. Stratejik Plan çalışmalarının diğer birimlerle koordinasyonu,
  4. Risk Strateji Belgesinin hazırlanması,
  5.  Kalite çalışmaları uygulama takviminin revizyonu,
  6. Genel Öz Değerlendirme Toplantısı hazırlıklarının planlanması,
  7. Stratejik Plan Veri Giriş Eğitimi,
  8.  Stratejik Plan Veri Girişi ile Genel Öz Değerlendirme Veri Girişi sistemlerinin adaptasyonu,

Kararlar

 

·         KalDer ziyaretinin değerlendirilmesi,

KalDer’in Üniversitemizi ziyaretinden sonra tarafımıza yapmış olduğu anket çalışmasını tamamlanması ve bu anket ile ilgili geri dönüş alınması, ayrıca bundan sonra birlikte yapılacak olan çalışmaların daha etkin ve verimli yapılması planlanmıştır.

·         ISO 9001, ISO 27001 ve ISO 14001 kalite eğitimlerinin değerlendirilmesi ve yapılacak çalışmaların planlanması,

ISO 9001, ISO 27001 ve ISO 14001 çalışmalarının Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından etkili olarak devam ettiği belirtildi. Diğer birimler ile ilgili çalışmaları Bilgi İşlem Daire Başkanlığının çalışmaları çerçevesinde önümüzdeki toplantılarda planlanacaktır.

·         Stratejik Plan çalışmalarının diğer birimlerle koordinasyonu,

Stratejik Plan çalışmaları çerçevesinde birim ziyaretlerine Kasım ayının ilk haftası başlanmasına, Stratejik Planların incelenmesinin Genel Sekreter Yardımcısı Kenan GÖKÇE ve sunum ekibi tarafından yapılmasına, ziyaretlerde sunumların Arş. Gör. Emre ŞAKAR, Arş. Gör. Dr. Betül HAYRULLAHOĞLU, Dr. Öğr. Üyesi Mustafa KARABACAK tarafından yapılmasına karar verilmiştir.

·         Risk Strateji Belgesinin hazırlanması,

Risk Strateji Belgesinin hazırlanması için Mali Hizmetler Uzmanı Tuğba BOZ ve Doç. Dr. Mehmet Güray ÜNSAL tarafından çalışmaların devam ettiği, şuanda yönergenin taslak halinde olduğu ve Kasım ayının ilk haftasındaki toplantıya kadar tamamlanması planlanmıştır.

·         Kalite çalışmaları uygulama takviminin revizyonu,

Kalite çalışmalarının planlanması ve takvimin oluşturulması kapsamında daha önce planlanan takvimin Prof. Dr. Mehmet SONUGELEN, Dr. Öğr. Üyesi Erhan AYDIN ve Genel Sekreter Yardımcısı Kenan GÖKÇE tarafından tekrar revize edilerek Kalite Koordinatörlüğü web sayfasında yayınlanmasına karar verilmiştir.

·         Genel Öz Değerlendirme Toplantısı hazırlıklarının planlanması,

Üniversitemiz tarafından 2. gerçekleştirilecek olan Genel Öz Değerlendirme toplantısının 23 Ocak 2019 Çarşamba günü yapılması, Aralık ayı ilk haftasına kadar veri giriş sistemi eğitiminin verilmesi ve Aralık ayı boyunca da verilerin girilmesine karar verilmiştir.

·         Stratejik Plan Veri Giriş Eğitimi,

Stratejik Plan Veri Giriş Eğitiminin Dr. Öğr. Üyesi Veli ÇAPALI tarafından yapılmasına karar verilmiştir.

·         Stratejik Plan Veri Girişi ile Genel Öz Değerlendirme Veri Girişi sistemlerinin adaptasyonu,

Stratejik Plan Veri Girişi ile Genel Öz Değerlendirme Veri Girişi sistemlerinin adaptasyon sürecinin Dr. Öğr. Üyesi Veli ÇAPALI tarafından takip edilmesine karar verilmiştir.

Gündem dışı görüşmelerde ise;

·      Anketlerle ilgili düzenli periyotlarla çalışmalar yapılmasına ve Doç. Dr. Mehmet Güray ÜNSAL, Dr. Öğr. Üyesi Veli ÇAPALI, Mali Hizmetler Uzmanı Tuğba BOZ ve Şef Faruk BABAKARDEŞ’in anket çalışmalarında sorumlu olarak görevlendirilmesine, bir sonraki toplantıda paydaş anketlerinin sistematiğinin hazırlanmasına,

 

·         Bütünleşik kalite çalışmaları organizasyon şemasının Prof. Dr. Mehmet SONUGELEN, Dr. Öğr. Üyesi Erhan AYDIN ve Genel Sekreter Yardımcısı Kenan GÖKÇE tarafından  oluşturulmasına ve bir sonraki toplantıda görüşülmesine,

 

·         Kalite ile ilgili öğrenci topluluğu oluşturulması ile ilgili çalışmaların Dr. Öğr. Üyesi Erhan AYDIN tarafından takip edilmesine ve bir sonraki toplantıda tekrar görüşülmesine,

 

·        Üniversitemiz kalite politikalarının belirlenmesi ile ilgili çalışmaların Dr. Öğr. Üyesi Mustafa KARABACAK tarafından yapılmasına ve bir sonraki toplantıda tekrar görüşülmesine,

 

·         Mezunlara yönelik çalışmaların Prof. Dr. Metin GÜMÜŞ tarafından takip edilmesine,

 

·         Bir sonraki toplantının 8 Kasım 2018 Perşembe günü saat 15:00 ‘da yapılmasına,

 

 

karar verilmiştir.


Tel: 0 276 221 21 21
Fax: 0 276 221 22 19

www.usak.edu.tr
kalite@usak.edu.tr

Ankara İzmir Karayolu 8. Km.
1 Eylül Kampüsü 64200 UŞAK