Tarih

2019-09-26

Gündem

1- Uşak Üniversitesi Kalite Güvence Sistemi Kurulması Ve Kalite Komisyonu Çalışma Usul Ve Esaslarına İlişkin Yönerge” taslağının görüşülmesi.

2- TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi eğitimlerinin değerlendirilmesi ve yapılacak çalışmaların planlanması.

·       3-  Kalite Koordinatörlüğü web sayfasının yeterliliğinin görüşülmesi.

4-  4-  Üniversitemiz birim yöneticilerine TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitiminin verilmesi.

·       5-  Önümüzdeki yıl yapılması planlanan Genel Öz Değerlendirme Toplantısı öncesinde yapılacak çalışmaların görüşülmesi.

·       6-  Mevcut kalite çalışmaları ve akademik birimlerin yürütmekte olduğu akreditasyon çalışmalarının değerlendirilmesi.

 

Kararlar

·     1-  Uşak Üniversitesi Kalite Güvence Sistemi Kurulması Ve Kalite Komisyonu Çalışma Usul Ve Esaslarına İlişkin Yönerge” taslağının görüşülmesi.

 

 

Üniversitemizde “Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu” tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda kalite güvence sistemi kurulması, kalite çalışmalarının yürütülmesi ve kalite komisyonunun çalışma usul ve esaslarının düzenlenmesi amacıyla oluşturulan yönerge hakkında üyelerin bildirmiş oldukları görüş ve öneriler değerlendirilmiş ve bu öneriler doğrultusunda yönergenin Dr. Öğr. Üyesi Mustafa KARABACAK, Dr. Öğr. Üyesi Erhan AYDIN, Arş. Gör. Dr. Betül HAYRULLAHOĞLU ve Genel Sekreter Yardımcısı Kenan GÖKÇE tarafından tekrar revize edilmesine;

 

·           2- TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi eğitimlerinin değerlendirilmesi ve yapılacak çalışmaların planlanması.

   TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesini alan Bilgi İşlem Daire Başkanlığının  bu süreç ile ilgili  diğer birimler ile bilgi paylaşımı yapmasına ve TS EN ISO 9001:2015 çalışmaları kapsamında birimler tarafından kurum kalite yönetimi yazılımına daha önce yüklenmiş olan dokümanların Dr. Öğr. Üyesi Veli ÇAPALI , Öğr.Gör. Muazzez ÇAKIR AYDIN ,Arş. Gör. Emre ŞAKAR ve  Şef Nüket SEVCAN YÖRÜK tarafından incelenerek gerekli düzenlemelerin yapılmasına;

 

·         3- Kalite Koordinatörlüğü web sayfasının yeterliliğinin görüşülmesi.

 

Kalite Koordinatörlüğünün mevcut web sayfasının yapılan çalışmaları ve planlamaları daha iyi yansıtabilmesi için amacıyla eksikliklerin belirlenerek Dr. Öğr. Üyesi Erhan AYDIN ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı işbirliğiyle gerekli güncellemelerin yapılmasına;

 

·          4- Üniversitemiz birim yöneticilerine TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitiminin verilmesi.

 

TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları kapsamında devam etmekte olan sürece birimlerin daha etkin bir şekilde katılımlarının sağlanması amacıyla, Daire Başkanları ve Enstitü/Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Sekreterlerinin katılacağı “TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi”nin  01.10.2019 Salı Günü saat 14:00’da Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi Senato Toplantı Salonunda yapılmasına;

  

 

·          5-Önümüzdeki yıl yapılması planlanan Genel Öz Değerlendirme Toplantısı öncesinde yapılacak çalışmaların görüşülmesi.

Üniversitemizde her sene yapılacak olan Genel Öz Değerlendirme toplantısı öncesinde veri giriş sisteminin Üniversitemiz Kurum İç Değerlendirme Raporu, Geri Bildirim Raporu ve Türkiye Kalite Derneği (KALDER) verileri dikkate alınarak güncellenmesine;

Akademik ve idari birimlerin sisteme girecekleri verilerin ise Dr. Öğr. Üyesi Mustafa KARABACAK, Dr. Öğr. Üyesi Erhan AYDIN, Arş. Gör. Dr. Betül HAYRULLAHOĞLU, Arş.Gör. Osman TÜZÜN ile Genel Sekreter Yardımcısı Kenan GÖKÇE tarafından incelenmesine ve bu veriler ile daha sonra isimleri belirlenecek gruplar tarafından birimlere ziyaretler yapılarak edinilen bilgiler doğrultusunda geri bildirim raporlarının hazırlanmasına;

·         6-Mevcut kalite çalışmaları ve akademik birimlerin yürütmekte olduğu akreditasyon çalışmalarının değerlendirilmesi.

 

Devam etmekte olan kalite çalışmalarının değerlendirilmesi ve Bölüm/Program akreditasyonu kapsamında Akredite çalışmalarına başlayan Fakültelerin süreçleriyle ilgili değerlendirme yapmak amacıyla Akademik Birim yöneticileri ile iki haftada bir toplantı yapılmasına;

Karar verilmiştir.


Tel: 0 276 221 21 21
Fax: 0 276 221 22 19

www.usak.edu.tr
kalite@usak.edu.tr

Ankara İzmir Karayolu 8. Km.
1 Eylül Kampüsü 64200 UŞAK