Tarih

2019-05-15

Gündem

1.      Risk Strateji Belgesinin Uygulanması Hakkında Usul ve Esasların görüşülmesi, 

2.      KalDer İle yapılacak çalışmaların planlanmasının görüşülmesi, 

    3.      ISO 9001:2015 kapsamında yapılan uygulamaların görüşülmesi,

Kararlar

1.      Risk Strateji Belgesinin Uygulanması Hakkında Usul ve Esasların görüşülmesi,

Uşak Üniversitesi Kurumsal Risk Yönetimi kapsamında Risk Strateji Belgesinin Uygulanması Hakkındaki Usul ve Esaslar incelendi. Önerilerle birlikte düzenlemeler yapıldı. Bu konuyla ilgili olarak aşağıdaki isimlerden oluşan komisyon oluşturulmuştur. Komisyonun çalışmalarını bir sonraki toplantıya kadar tamamlamaları beklenmektedir.

-          Doç. Dr. Mehmet Güray ÜNSAL      - Dr. Öğr. Üyesi Mustafa KARABACAK

-          Dr. Öğr. Üyesi Veli ÇAPALI             - Dr. Öğr. Üyesi Murat GÜNDÜZ

-          Öğr. Gör. Seher TERECİ ERGÜL     - Öğr. Gör. Muazzez ÇAKIR AYDIN

-          Mali Hizmetler Uzmanı Tuğba BOZ

 

2.      KalDer İle yapılacak çalışmaların planlanmasının görüşülmesi, 

Kalite çalışmalarıyla ilgili bir takvim belirlenmesi gerekmektedir. Bu bağlamda özellikle KalDer ile yapılacak çalışmalar için bir komisyon (çalışma grubu) oluşturulması planlanacaktır.

  

3.      ISO 9001:2015 kapsamında yapılan uygulamaların görüşülmesi,

ISO 9001:2015 kapsamında şimdiye kadar yapılan uygulamalar ve süreç paylaşılmış olup hazırlanacak olan belgelerin incelenmesi için dokümantasyon eğitimi almış kişilerden görevlendirme yapılması ve hazırlanan belgelerin bu kişiler tarafından incelenmesi kararlaştırılmıştır.

 Gündem dışı görüşmelerde ise;

 ·    Şimdiye kadar komisyon/kurul veya çalışma gruplarında görev yapanların isim listesinin çıkarılmasına karar verilmiştir.


Tel: 0 276 221 21 21
Fax: 0 276 221 22 19

www.usak.edu.tr
kalite@usak.edu.tr

Ankara İzmir Karayolu 8. Km.
1 Eylül Kampüsü 64200 UŞAK