Uşak Üniversitesi olarak, üniversitelerin ülkenin lokomotifi olması gerektiği inancı ile, tüm iç ve dış paydaşlarımızla beraber “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi” kapsamında deri, tekstil ve seramik alanlarında katma değer sağlayan projelerle şehrimizin, bölgemizin ve ülkemizin kalkınmasında önder bir dünya üniversitesi olmayı amaçlamaktayız.

Bu gerçekten hareketle, eğitim ve araştırmada nitelik ve nicelik olarak dünya standartlarını yakalamayı hedefleyen Uşak Üniversitesi, belirlediği ihtisaslaşma alanlarında nitelikli insan gücü yetiştiren ve bulunduğu yöreye ve topluma katkı sağlayan modern bir üniversite olma yolunda ilerlemektedir.

Uşak Üniversitesi, deri, tekstil ve seramik sektörlerinde Küresel bir marka olabilme hedefine ise çoklu katılım ve ortak akıl ile belirlediği stratejik plan ve vizyon çerçevesinde emin adımlarla ilerlemektedir. Deri, tekstil ve seramik sektörlerinde pilot İhtisaslaşma üniversitesi olmak, marka üretmede geleceğin tasarım ve teknolojisine yön vermeyi ve liderlerinin yetişmesine katkıda bulunmayı beraberinde getirecektir. Bu ancak değişimin bir parçası olmakla mümkün olacaktır. Bu bağlamda değişime tüm organlarıyla katalizör olarak katkı sağlama çabası içinde olan üniversitemiz, toplumsal sorumluluk bilincine sahip, vizyon oluşturan ve belirlediği sektörel alanlarda konularına hakim mezunlar yetiştirmektedir. Kurumumuzun bu yoldaki başarısı, kaynaklarını etkin ve yetkin olarak kullanan bir yönetim anlayışına sahip olması ve öğrencileri, akademisyenleri, idari personeli ve mezunlarının buna gönül vermeleri ile gerçekleşecektir.

Bilgi çağı üniversitelerde bir paradigma değişimini gündeme getirmiştir. Eskiden sadece bilgi üretmesi beklenen üniversitelerden artık ürettiği bilgiyi etkin bir şekilde kullanması ve yeni üretimler için kaynak oluşturması beklenmektedir. Büyük ölçekli araştırma yapmak isteyen üniversiteler farklı finansman seçeneklerini değerlendirmeye çalışmaktadır. Araştırma ve öğretim yuvası olarak görülen üniversiteler, artık bilim ve teknoloji temelli ticari etkinliklerin kuluçka merkezi olarak görülmektedir. Üniversiteler son yıllarda endüstriyel ve diğer araştırma kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde proje üretme arayışındadır. “3. Nesil Üniversiteler” olarak adlandırılan bu durum analizi karşısında üniversiteler, ciddi önlemler almak ve bu değişime ayak uydurmak, değişimden de öte girişimci üniversiteyi oluşturmak zorundadırlar. Bu değişim doğrultusunda; Üniversitemizde iç ve dış AR-GE kaynaklarından yararlanma düzeyimizi yükseltmek, inovasyon ve ürün odaklı AR-GE çalışmaları yapmak, bilimsel üretimde yalnızca sayısal değil niteliksel olarak da üst düzey verimliliğe ulaşmak, bilimsel üretimin üniversite-sanayi işbirliğine dönüşmesini sağlamak, bunların sonucunda da ulusal ve uluslararası bilimsel ve sınai platformlarda tanınırlığımızı arttırmak amaçlarıyla, araştırma alt yapımızın güçlendirilmesine yönelik çalışmalar başlatılmıştır. Deri, tekstil ve seramik sektörlerinde Mühendislik, Güzel Sanatlar ve Tıp alanlarını kapsayan lisans ve lisanüstü programları, Uygulama ve Araştırma Merkezleri, Teknoparkı, Teknoloji Transfer Ofisi, Merkez Laboratuvarı ve 700’e varan öğretim elemanı ile Üniversitemiz AR-GE potansiyeli ve üniversite-sanayi işbirliği konusunda model olan Türkiye’nin öncü üniversiteleri arasında yer almaktadır.

Orta vadede; Programa alınan plan, proje ve bilimsel çalışmalar yürütülecektir.

Uzun vadede; Yapılan araştırma ve değerlendirmelere göre ham madde temin ve hazırlanması, imalatın tasarımı ve üretim aşamalarında düzenlemeler uygulamaya konulacaktır. Kalite ve verimlilik çalışmaları yapılacaktır. Uzun süre alan veya yeniden tasarlanan, daha önceki çalışmaların sonucunda ortaya çıkan konularda araştırmalar sürdürülecektir.

Mesleki uygulamalarla ilgili sürekli hizmet içi eğitim programları ve uygulama kılavuzları oluşturulacak ve kullanıma sunulacaktır.

Ülke ekonomisi ve refahına katma değer sağlamak amacıyla deri, tekstil ve seramik sektörel alanlarında üniversitemizin fikir, proje, ürün ve teknoloji üretme konusundaki arayışları, çalışmaları ve işbirlikleri kesintisiz devam edecektir.

UŞAK ÜNİVERSİTESİ SENATOSU

Tel: 0 276 221 21 21
Fax: 0 276 221 22 19

www.usak.edu.tr
kalite@usak.edu.tr

Ankara İzmir Karayolu 8. Km.
1 Eylül Kampüsü 64200 UŞAK