T.C Anayasası'nın İlgili Hükümleri

Kurumsal Dış Değerlendirme Yönergesi

Yükseköğretim Kalite Güvence Yönetmeliği

Yükseköğretim Kanunu (2547 Sayılı Kanun)

Yükseköğretim Kalite Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları

Uşak Üniversitesi Kalite Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge

Yükseköğretim Alanında Faaliyet Gösteren Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Kuruluşlarının Yetkilendirilmesine İlişkin Yönerge


Tel: 0 276 221 21 21
Fax: 0 276 221 22 19

www.usak.edu.tr
kalite@usak.edu.tr

Ankara İzmir Karayolu 8. Km.
1 Eylül Kampüsü 64200 UŞAK