Kalite Koordinatörlüğünden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin GÜMÜŞ
Kalite Koordinatörü
Kalite Koordinatörü Yardımcısı (İdari Birimler) Genel Sekreter Yardımcısı Kenan GÖKÇE
Kalite Koordinatörü Yardımcısı (Akademik Birimler) Dr. Öğr. Üyesi Erhan AYDIN
Üye Dr. Öğr. Üyesi Mustafa KARABACAK
Üye Arş. Gör. Dr. Betül HAYRULLAHOĞLU
Üye Arş. Gör. Emre ŞAKAR
Üye Öğr. Gör. Dr. Veli ÇAPALI
Üye Şef Faruk BABAKARDEŞ
Üye Mali Hizmetler Uzmanı Tuğba BOZ
Üye Öğr. Gör. Muazzez ÇAKIR AYDIN
Üye Öğr. Gör. Seher TERECİ ERGÜL
Sekretarya Bilgisayar İşletmeni İsmail YILMAZ

Tel: 0 276 221 21 21
Fax: 0 276 221 22 19

www.usak.edu.tr
kalite@usak.edu.tr

Ankara İzmir Karayolu 8. Km.
1 Eylül Kampüsü 64200 UŞAK