Eğitim-Öğretimin Kalitesi

Ulusal ve Uluslararası Tanınırlık ve Tercih Edilirlik

Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri

Toplumla İlişkiler ve Toplumsal Katkı


Tel: 0 276 221 21 21
Fax: 0 276 221 22 19

www.usak.edu.tr
kalite@usak.edu.tr

Ankara İzmir Karayolu 8. Km.
1 Eylül Kampüsü 64200 UŞAK