Üniversitemiz Kalite Koordinatörlüğü, 13 Aralık 2018 tarihinde, Üniversitemiz kalite çalışmalarından sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin GÜMÜŞ başkanlığında toplandı. Üniversitemiz Bologna Koordinatörü Prof. Dr. Lütfullah TÜRKMEN’in de katılımıyla Yükseköğretim Kurumlarında İç Kalite Güvence Sistemi ve Eğitim-Öğretimde Kalite Güvencesi kapsamında Bologna içeriklerinin yeniden değerlendirilerek ders müfredatlarının günümüz ihtiyaçları doğrultusunda güncellenmesi hususu görüşüldü. Ayrıca diğer gündem maddelerinin de değerlendirmesi yapıldı.

 

 


Tel: 0 276 221 21 21
Fax: 0 276 221 22 19

www.usak.edu.tr
kalite@usak.edu.tr

Ankara İzmir Karayolu 8. Km.
1 Eylül Kampüsü 64200 UŞAK