Üniversitemiz Kalite Koordinatörlüğü, 12 Ocak 2018 tarihinde, Üniversitemiz Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Mehmet Sonugelen başkanlığında, Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi'nde bulunan Rektörlük senato toplantı odasında Üniversitemiz Daire Başkanları ve Birim Kalite Yönetim Temsilcileri ile bir araya geldi.

Toplantıda Kalite Koordinatörlüğünün idari birimlerde başlatmış olduğu ilk toplantıların değerlendirmesi gerçekleştirildi. Kaliteyi arttırmada birim faaliyetlerinin iş akışlarının hangi düzeyde olduğu ile alakalı bilgi alış verişinde bulunuldu.

Kalite Hizmetlerinin geliştirilmesi konusunda Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nın  değişime organize oldukları ve katkı sağladıkları görüldü.

Birimlerin kaliteyi arttırmadaki yeni stratejik hedefleri belirlendi. Birim web sayfalarının düzenli, şeffaf ve daha ulaşılabilir olması karara bağlandı. Bir sonraki toplantı için herkesin daha özverili çalışması gerektiği vurgulandı.


Tel: 0 276 221 21 21
Fax: 0 276 221 22 19

www.usak.edu.tr
kalite@usak.edu.tr

Ankara İzmir Karayolu 8. Km.
1 Eylül Kampüsü 64200 UŞAK