-Katılımcı, şeffaf ve yeniliklere açık bir yönetim anlayışı

-Kaliteli, toplumun ihtiyaçlarıyla uyumlu eğitim-öğretim ve bölüm/program çeşitliliği ile yükselen değerlerin takip ediliyor ve bunların uluslararası eğitim-öğretim standartlarıyla uyumlu olması

-Araştırma ve altyapı eksikliklerinin tamamlanması konusunda yönetimin istek ve kararlılığı

-Ulusal ve uluslararası ikili akademik işbirliği anlaşmalarının yapılmış olması

-Liyakate değer verilmesi

-Alanında uzman, genç, dinamik, nitelikli, güçlü, istekli, yeniliğe açık, kaliteli, rekabetçi ve işbirliği yapan yetenekli, akademik kadromuzun olması

-“Toplam Kalite Yönetimi” anlayışına uygun olarak sürekli sürdürülebilir başarıyı yakalamak adına güncel öğretim çalışmalarına önem verilmesi ve öğrenci merkezli öğretim anlayışının olması

-Üniversite akademik ve idari personelinin ekip çalışmasına yatkınlığı ve sürekli kurumsal gelişme isteğinin olması

-Stratejik planın her yıl yayınlanan performans programı ve faaliyet raporları ile uygulamasının takip edilmesi

-Yeni ve hızlı gelişen modern ve doğa ile iç içe kampüsünün olması


Tel: 0 276 221 21 21
Fax: 0 276 221 22 19

www.usak.edu.tr
kalite@usak.edu.tr

Ankara İzmir Karayolu 8. Km.
1 Eylül Kampüsü 64200 UŞAK